Vruchtbare Kringloop Home2020-01-30T16:29:27+01:00
Vruchtbare Kringloop

Kies uw regio

Vruchtbare Kringloop Noord Nederland Vruchtbare Kringloop Overijssel Vruchtbare Kringloop Gelderland Vruchtbare Kringloop Gelderland Vruchtbare Kringloop Achterhoek Vruchtbare Kringloop Achterhoek Vruchtbare Kringloop Noord-holland Vruchtbare Kringloop Zuid-holland Image Map
Terwijl de beschikbare landbouwgrond beperkt is en de milieueisen strenger worden, zijn er wereldwijd steeds meer monden te voeden. De agrarische sector moet meer produceren op minder grond. Dat lukt alleen als de sector dingen slimmer, beter en efficiënter aanpakt. En daar wordt binnen het project Vruchtbare Kringloop in verschillende regio’s aan gewerkt. Maak uw keuze om meer hierover te lezen:

Achterhoek en Liemers
Gelderland
Overijssel
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord Nederland

Vruchtbare Kringloop zijn regionale projecten, geïnitieerd door LTO Noord, rondom efficiënte benutting van mineralen en het reduceren van mineralenverliezen (nitraat en fosfaat) in de agrarische sector.
De deelnemers worden ondersteund door een unieke coalitie van grote ketenpartijen, maatschappelijke partijen en overheid. In een dynamisch samenspel van bottom up initiatief en top down faciliteren en regisseren is een krachtig project ontstaan dat aansprekende resultaten boekt in het werken aan schoon grondwater en verbetering van de bodemvruchtbaarheid.

Agrarische ondernemers die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop werken hard aan het realiseren van een regionale kringlooplandbouw en aan duurzaam bodem- en waterbeheer. Het project inspireert en biedt agrarische ondernemers praktische handvatten voor samenwerking, het verbeteren van de vruchtbaarheid van de bodem en het verduurzamen van hun bedrijf. De deelnemers werken aan de efficiëntie van hun mineralenbenutting om meer rendement uit de bodem te halen en worden daarmee, niet alleen qua bedrijfsresultaat, steeds meer ‘toekomstproof’. Zo werkt Vruchtbare Kringloop aan een duurzame toekomst voor de landbouw en een goed milieu voor ons allemaal.

 

De regio’s uitgelicht

Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Achterhoek

In Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) werken 285 melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKA wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan.

Lees meer >

Vruchtbare Kringloop Gelderland

Gelderland

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland (VKG) laat zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal platteland. Het project richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector.

Lees meer >

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Overijssel

In Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. VKO wil melkveehouders inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan.

Lees meer >

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Noord-Holland

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen en ‘toekomstproof’ te maken.

Lees meer >

Noord Nederland

Friese en Groningse melkveehouders gaan in Vruchtbare Kringloop Noord Nederland (VKNN) aan de slag met een optimaler gebruik van de bodem en efficiëntere mineralenbenutting. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf.

Lees meer >

Zuid-Holland

Vruchtbare kringlopen Zuid-Holland is een nieuw samenwerkingsverband tussen agrariërs, erf betreders, sector specialisten, kennisinstellingen en voedselketen partners. Binnen dit samenwerkingsverband worden in gezamenlijkheid een aantal projectplannen geschreven voor nieuwe cross-over projecten tbv het sluiten van kringlopen, behoud van de bodem, duurzame innovaties en het versterken van de biodiversiteit.

Lees meer >