Noord-Holland

/Noord-Holland
Noord-Holland2020-11-18T20:27:09+01:00

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Doelstelling (Project is inmiddels afgerond)

Het doel van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) was het stimuleren van kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer in de grondgebonden landbouw in Noord-Holland.

VKNH was een project waarin kansen voor samenwerking worden gecreëerd voor de regionale (mineralen)kringlopen in Noord-Holland. Waarin we verschillende samenwerkingen tussen sectoren onderzochten, doorrekenden, verbeterplannen maakten en de resultaten deelden met agrariërs, adviseurs en beleidsmakers. Het project werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Opzet project

Het project richtte zich op samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren, waarbij men gebruik maakt van elkaars grond, mest en/of voer. Soms ging het alleen over grond (akkerbouw/bollen), soms ook over grond/mest (veehouderij/bollen) of over grond/voer/mest (akkerbouw-melkveehouderij).

1. Samenwerkingsverbanden
Bij een aantal bestaande samenwerkingsverbanden in Noord-Holland werden bedrijfsgegevens, grondgebruik, voer, mesten mineralen, relevante financiële gegevens en de visie van de ondernemers op de samenwerking in beeld gebracht. Tevens werd gevraagd naar hun  wensen  ten  aanzien  van  verbetering  van  de  samenwerking  en/of  behoefte  naar  inzicht  in de gevolgen van samenwerking op bodemvruchtbaarheid en bedrijfseconomische resultaten.

2. Verbeterplannen
Experts   van   Wageningen   University & Research,  Flynth   en   Agrifirm   Exlan berekenden   de effecten  van de samenwerking op bedrijfsresultaten en bodemvruchtbaarheid, beschreven de toekomstbestendigheid  van  de  huidige  samenwerking en  stelden  samen  met  de  ondernemers verbeterplannen op.

3. Kennisdeling
Vervolgens  werden  de  verkregen  inzichten  opgeschaald  en  doorvertaald  naar  provinciaal niveau  en  vond  verdere  kennisdeling  in  de  provincie  plaats door  middel van bijeenkomsten, excursies en vakbladartikelen.

Projectpartners

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is een initiatief van LTO Noord samen met CONO Kaasmakers en Flynth.

De projectcoördinatie is in handen van (Projecten) LTO Noord. Agrifirm, W-UR en Water Land en Dijken zijn naast LTO Noord en Flynth betrokken bij de uitvoering van het project.

Provincie Noord-Holland, Greenport Noord-Holland Noord, LTO Noord Fondsen, Rabobank en Water Land en Dijken financierden het project.

Voorbeelden van samenwerkingen in Noord-Holland:

  • Een bollenteler, akkerbouwer of groenteteler gebruikt land bij melkveehouder (en krijgt daar mest bij)
  • Akkerbouwer en melkveehouder ruilen grond (snijmais in akkerbouwrotatie) inclusief mestafzet
  • Akkerbouwer teelt snijmais voor veehouder in ruil voor drijfmest
  • Akkerbouwer teelt snijmais ‘voor de handel’ (dus geen relatie) en gebruiken dierlijke mest ‘uit de handel’ (ook geen relatie)
  • Melkveehouder koopt mais op de markt en zet mest af (zonder relatie met akkerbouwers)
  • Bollenteler op duinzandgrond gebruikt vaste mest van veehouders
  • Akkerbouw, bollen, groenten en/of gras/mais in één vruchtwisseling (meerdere grondgebruikers)

Resultaten

De deelnemers van Vruchtbare Kringloop hebben mooie resultaten geboekt in de afgelopen jaren. In Noord-Holland is voor een unieke aanpak gekozen door de diversiteit aan sectoren in de regio. Bekijk de Factsheet Resultaten met een overzicht van de belangrijkste highlights.

Het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland is geïnspireerd door de gelijknamige projecten in de Achterhoek, Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. In Noord-Holland bleek het grondgebruik veel meer divers: de melkveehouderij is weliswaar de grootste grondgebruiker, maar akkerbouw, vollegrondsgroente en bloembollen zijn ook belangrijke sectoren. Deze vier sectoren maken daarnaast ook gebruik van elkaars grond. In het Eindrapport zijn de werkwijze en resultaten van het project beschreven.

Het Eindrapport Samenwerking tussen agrarische sectoren in Noord-Holland is gepubliceerd in samenwerking met Wageningen UR.

Contactgegevens:

Heeft u een vraag over het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland?

Neem dan contact op met projectleider Gerben van Lenthe.
T: 06-51378291
E: gvlenthe@ltonoord.nl