Zuid-Holland

/Zuid-Holland
Zuid-Holland2020-01-30T13:01:33+01:00

PROEFTUIN VRUCHTBARE KRINGLOPEN ZUID-HOLLAND

Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare Kringlopen, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te sluiten.

Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen.

Meer informatie