Carbon footprint

/Carbon footprint
Carbon footprint2019-03-18T14:55:32+01:00

Het klimaat verandert, wereldwijd ontstaan initiatieven om hierop actie te ondernemen. De deelnemers aan Melk & Klimaat dragen bij en gaan aan de slag met bedrijfsspecifieke maatregelen om de uitstoot van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan en lachgas te verminderen. Voor deze bedrijven wordt de startsituatie vastgesteld en worden op maat gesneden verbeterplannen gemaakt. Het uiteindelijke doel is klimaatneutrale bedrijfsgroei.

De kennisgroepen worden gefinancierd door FrieslandCampina. Deze animatie is gemaakt in opdracht van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.

Maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen: